Begin main content

Grand Total Avg Response time: 0.30 seconds/call (base: 617 requests)
0 requests hidden.

Request Total Time Count Ms Total
/request-monitor/stat-details?...4095810.22%
/xolrn/?...50131670.27%
/xolrn/Zeugniserläuterungen85724280.46%
/xolrn/Zeugniserläuterungen/Ausbildungseinrichtungen in Gesundheitsberufen26112610.14%
/xolrn/Zeugniserläuterungen/Ausbildungse...in Gesundheitsberufen/Diplomausbildungen80524020.43%
/xolrn/Zeugniserläuterungen/Ausbildungse...bildungen/Medizinische Fachassistenz?...28412840.15%
/xolrn/Zeugniserläuterungen/Ausbildungse...n/Diplomausbildungen/Pflegefachassistenz35521770.19%
/xolrn/Zeugniserläuterungen/Ausbildungse...plomausbildungen/Pflegefachassistenz?...3167152111.69%
/xolrn/Zeugniserläuterungen/Ausbildungse...ungen Gesundheits- und Krankenpflege?...32213220.17%
/xolrn/Zeugniserläuterungen/Ausbildungse...esundheitsberufen/Diplomausbildungen?...166953330.89%
/xolrn/Zeugniserläuterungen/Ausbildungse...onstige Ausbildungen/Pflegeassistenz?...92351840.49%
/xolrn/Zeugniserläuterungen/Berufsschulen_Lehre63416340.34%
/xolrn/Zeugniserläuterungen/Berufsschulen_Lehre/A27112710.14%
/xolrn/Zeugniserläuterungen/Berufsschulen_Lehre/A?...8249382174.41%
/xolrn/Zeugniserläuterungen/Berufsschulen_Lehre/B137626880.74%
/xolrn/Zeugniserläuterungen/Berufsschulen_Lehre/B?...394966582.11%
/xolrn/Zeugniserläuterungen/Berufsschulen_Lehre/C?...32521620.17%
/xolrn/Zeugniserläuterungen/Berufsschulen_Lehre/D?...33213320.18%
/xolrn/Zeugniserläuterungen/Berufsschulen_Lehre/E79717970.43%
/xolrn/Zeugniserläuterungen/Berufsschulen_Lehre/E?...280834365315.01%
/xolrn/Zeugniserläuterungen/Berufsschulen_Lehre/F118033930.63%
/xolrn/Zeugniserläuterungen/Berufsschulen_Lehre/F?...204254842510.92%
/xolrn/Zeugniserläuterungen/Berufsschulen_Lehre/G27112710.14%
/xolrn/Zeugniserläuterungen/Berufsschulen_Lehre/G?...7110223233.80%
/xolrn/Zeugniserläuterungen/Berufsschulen_Lehre/H27212720.15%
/xolrn/Zeugniserläuterungen/Berufsschulen_Lehre/K64416440.34%
/xolrn/Zeugniserläuterungen/Berufsschulen_Lehre/K?...40414040.22%
/xolrn/Zeugniserläuterungen/Berufsschulen_Lehre/L37913790.20%
/xolrn/Zeugniserläuterungen/Berufsschulen_Lehre/M123826190.66%
/xolrn/Zeugniserläuterungen/Berufsschulen_Lehre/M?...312765211.67%
/xolrn/Zeugniserläuterungen/Berufsschulen_Lehre/N?...106691180.57%
/xolrn/Zeugniserläuterungen/Berufsschulen_Lehre/O?...2608102601.39%
/xolrn/Zeugniserläuterungen/Berufsschulen_Lehre/P?...4235182352.26%
/xolrn/Zeugniserläuterungen/Berufsschulen_Lehre/Q?...110391220.59%
/xolrn/Zeugniserläuterungen/Berufsschulen_Lehre/R?...148362470.79%
/xolrn/Zeugniserläuterungen/Berufsschulen_Lehre/S?...236845921.27%
/xolrn/Zeugniserläuterungen/Berufsschulen_Lehre/T?...4598143282.46%
/xolrn/Zeugniserläuterungen/Berufsschulen_Lehre/U?...5578311792.98%
/xolrn/Zeugniserläuterungen/Berufsschulen_Lehre/V?...225482811.21%
/xolrn/Zeugniserläuterungen/Berufsschulen_Lehre/W?...136952730.73%
/xolrn/Zeugniserläuterungen/Berufsschulen_Lehre/X?...162882030.87%
/xolrn/Zeugniserläuterungen/Berufsschulen_Lehre/Z?...32713270.17%
/xolrn/Zeugniserläuterungen/Berufsschulen_Lehre?...678388473.63%
/xolrn/Zeugniserläuterungen/Bildungsanstalten_f_Elementarpäd_u_Sozialpäd30613060.16%
/xolrn/Zeugniserläuterungen/Bildungsanst...)/Bildungsanstalt für Elementarpädagogik27412740.15%
/xolrn/Zeugniserläuterungen/Bildungsanst...ldungsanstalt für Elementarpädagogik?...55922790.30%
/xolrn/Zeugniserläuterungen/Bildungsanst...stätigenform)/Kolleg für Sozialpädagogik27312730.15%
/xolrn/Zeugniserläuterungen/Kaufmaennisc...Höhere Schulen (5 Jahre)/Handelsakademie83424170.45%
/xolrn/Zeugniserläuterungen/Kaufmaennisc...form)/Aufbaulehrgang der Handelsakademie41214120.22%
/xolrn/Zeugniserläuterungen/Kaufmaennische_Schulen?...182563040.98%
/xolrn/Zeugniserläuterungen/Land_u_forstwirtschaftliche_Schulen27512750.15%
/xolrn/Zeugniserläuterungen/Land_u_forst...erufsbildende Mittlere Schulen (3 Jahre)30613060.16%
/xolrn/Zeugniserläuterungen/Land_u_forst...ahre)/Landwirtschaftliche Fachschule?...33613360.18%
/xolrn/Zeugniserläuterungen/Land_u_forst...forstwirtschaftliche Schulen (3-5 Jahre)82024100.44%
/xolrn/Zeugniserläuterungen/Land_u_forst...(3-5 Jahre)/HLA für Forstwirtschaft?...29921490.16%
/xolrn/Zeugniserläuterungen/Land_u_forst...ulen (3-5 Jahre)/HLA für Landtechnik?...26412640.14%
/xolrn/Zeugniserläuterungen/Land_u_forst...n (3-5 Jahre)/HLA für Landwirtschaft?...27412740.15%
/xolrn/Zeugniserläuterungen/Land_u_forst...(3-5 Jahre)/HLA für Wein und Obstbau?...28012800.15%
/xolrn/Zeugniserläuterungen/Land_u_forst...hre)/HLA Lebensmittel_Biotechnologie?...44922240.24%
/xolrn/Zeugniserläuterungen/Land_u_forstwirtschaftliche_Schulen?...213573051.14%
/xolrn/Zeugniserläuterungen/Schulen_fuer_Mode33313330.18%
/xolrn/Zeugniserläuterungen/Schulen_fuer.../Berufsbildende Höhere Schulen (5 Jahre)33513350.18%
/xolrn/Zeugniserläuterungen/Schulen_fuer...ehranstalt für kuenstlerische Gestaltung32313230.17%
/xolrn/Zeugniserläuterungen/Schulen_fuer...für Modedesign und Produktgestaltung?...32813280.18%
/xolrn/Zeugniserläuterungen/Schulen_fuer...erufsbildende Mittlere Schulen (3 Jahre)27112710.14%
/xolrn/Zeugniserläuterungen/Schulen_fuer...orm)/Kolleg für Kunst und Gestaltung?...29012900.16%
/xolrn/Zeugniserläuterungen/Schulen_fuer..., Berufstätigenform)/Kolleg für Mode?...50222510.27%
/xolrn/Zeugniserläuterungen/Schulen_fuer..., Aufbaulehrgang, Berufstätigenform)?...32113210.17%
/xolrn/Zeugniserläuterungen/Schulen_fuer_Mode?...214982681.15%
/xolrn/Zeugniserläuterungen/Schulen_fuer_Sozialberufe32613260.17%
/xolrn/Zeugniserläuterungen/Schulen_fuer_Sozialberufe/Fachschulen?...10523482195.63%
/xolrn/Zeugniserläuterungen/Schulen_fuer_Sozialberufe?...205992281.10%
/xolrn/Zeugniserläuterungen/Schulen_fuer_Tourismus33813380.18%
/xolrn/Zeugniserläuterungen/Schulen_fuer.../Berufsbildende Höhere Schulen (5 Jahre)31713170.17%
/xolrn/Zeugniserläuterungen/Schulen_fuer...ufsbildende Höhere Schulen (5 Jahre)?...29012900.16%
/xolrn/Zeugniserläuterungen/Schulen_fuer...ufstätigenform)/Kolleg für Tourismus?...26112610.14%
/xolrn/Zeugniserläuterungen/Schulen_fuer_Tourismus?...70132330.37%
/xolrn/Zeugniserläuterungen/Schulen_fuer...ufsbildende Höhere Schulen (5 Jahre)?...30913090.17%
/xolrn/Zeugniserläuterungen/Schulen_fuer...erufsbildende Mittlere Schulen (3 Jahre)34813480.19%
/xolrn/Zeugniserläuterungen/Schulen_fuer...ge Fachschule für wirtschaftliche Berufe33313330.18%
/xolrn/Zeugniserläuterungen/Schulen_fuer...achschule für wirtschaftliche Berufe?...34713470.19%
/xolrn/Zeugniserläuterungen/Schulen_fuer...lleg, Aufbaulehrgang, Berufstätigenform)31213120.17%
/xolrn/Zeugniserläuterungen/Schulen_fuer...ufbaulehrgang für wirtschaftliche Berufe48314830.26%
/xolrn/Zeugniserläuterungen/Schulen_fuer...ulehrgang für wirtschaftliche Berufe?...41214120.22%
/xolrn/Zeugniserläuterungen/Schulen_fuer...m)/Kolleg für wirtschaftliche Berufe?...28912890.15%
/xolrn/Zeugniserläuterungen/Schulen_fuer..., Aufbaulehrgang, Berufstätigenform)?...50522520.27%
/xolrn/Zeugniserläuterungen/Schulen_fuer_wirtschaftliche_Berufe?...134343350.72%
/xolrn/Zeugniserläuterungen/Technische_u_gewerbliche_Schulen32213220.17%
/xolrn/Zeugniserläuterungen/Technische_u...ehranstalt für Werkstofftechnik 2011?...27112710.14%
/xolrn/Zeugniserläuterungen/Technische_u..._Lehranstalt_für_Werkstoffingenieurwesen28212820.15%
/xolrn/Zeugniserläuterungen/Technische_u...schule für Comp und Komm mit Betrpra?...28412840.15%
/xolrn/Zeugniserläuterungen/Technische_u...schule für ET Anlagentechnik mit betrpra27112710.14%
/xolrn/Zeugniserläuterungen/Technische_u.../Fachschule für Kunsthandwerk und Design34413440.18%
/xolrn/Zeugniserläuterungen/Technische_u...rmen (Kolleg, Aufbaulehrgang...)/BHW?...192392131.03%
/xolrn/Zeugniserläuterungen/Technische_u...hrgang...)/Kolleg für Elektrotechnik?...5079242112.72%
/xolrn/Zeugniserläuterungen/Technische_u...g, Aufbaulehrgang...)/Meisterschulen?...191963191.03%
/xolrn/Zeugniserläuterungen/Technische_u.../Werkmeisterschulen für Berufstätige?...96324810.51%
/xolrn/Zeugniserläuterungen/Technische_u...ufbaulehrgang...)/Werkmeisterschulen?...10379661575.55%
/xolrn/Zeugniserläuterungen/Technische_u...erformen (Kolleg, Aufbaulehrgang...)?...6454203223.45%
/xowiki/weblog25912590.14%